Hernieuwbare energie domineert nu de Duitse elektriciteitsmix

Het jaar 2018 was, energetisch gezien, bijzonder groen voor onze Duitse buren.

Volgens gegevens van het instituut voor zonne-energie van Fraunhofer IFE produceerden alle hernieuwbare energieën - zonne-, wind-, biomassa- en waterkrachtcentrales 40,4% van de elektriciteit in Duitsland, dat wil zeggen 2,2 meer punten dan in 2017.

Sinds de Fukushima-ramp in 2011 en het besluit van Angela Merkel om kernenergie op te geven, sleept Duitsland het imago van een macht die in hoge mate afhankelijk is van steenkool, de meest vervuilende brandstof. Toch breekt het land nu een record in termen van diversificatie van zijn bronnen van energievoorziening, met een focus op groene energie.

Deze grafieken illustreren het aandeel van hernieuwbare energiebronnen dat bijdraagt aan de netto elektriciteitsopwekking in de openbare energievoorziening:

© Fraunhofer ISE/Bruno Burger

... maar worden gevolgd door kolen en bruinkool

Fossiele brandstoffen blijven overheersen in de elektriciteitsmix, met 38% op basis van kolen of bruinkool (-1,1 punt in vergelijking met 2017) en 7,4% elektriciteit geproduceerd met gas (-1 5 punten). De zeven kernreactoren die nog in bedrijf zijn en waarvan de definitieve sluiting gepland is voor 2022, genereerden in 2018 13,3% elektriciteit.

Het is echter spannend om vast te stellen dat sinds 2010 het aandeel van groene energie in Duitsland meer dan verdubbeld is (19% tegen 40.4% vandaag), terwijl de elektriciteitsproductie in de periode vrij stabiel is gebleven (+ 1,2%).

Gedurende het decennium namen zonne- en windenergie zelfs een deel van de kolen- en gasmarkt, op pariteit. De bruinkoolgebaseerde elektriciteitsproductie bleef daarentegen zeer stabiel, met name vanwege de exploitatie van bruinkoolmijnen in het land.

Nog een goed nieuws, Bondskanselier Angela Merkel heeft een bodemcommissie belast met de geleidelijke afschaffing van kolen en bruinkool, met het doel om in 2030 een aandeel van 65% in de productie van groene elektriciteit te behalen.

 

De toekomst is met groene energieën

Sommige sceptische waarnemers verklaren dit record van hernieuwbare energiebronnen door gunstige weersomstandigheden, met een bijzonder zonnige zomer.

Bruno Burger, auteur van de studie, verzekert echter dat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in 2019 ver boven de 40% van de elektriciteitsproductie zal blijven, dankzij de versterking van het groene park, met name nieuwe fotovoltaïsche installaties en windturbines, evenals de verbetering van processen en technologieën gerelateerd aan biomassavalorisatie.

Alleen al in 2018 steeg de geïnstalleerde zonnecapaciteit met 3,2 gigawatt, het equivalent van de geïnstalleerde capaciteit van twee EPR-kernreactoren.

Wat te optimistisch zijn voor de toekomst!

Vond je dit artikel leuk? Blijf op de hoogte van het nieuws over hernieuwbare energie door onze blog te raadplegen of door direct op de onderstaande artikelen te klikken: