Op 20 juli 2018, na een marathonvergadering van zo’n 20 uur, heeft het team van de minister-president van de Vlaamse overheid, Geert Bourgeois, de maatregelen bepaald over het energie-klimaatplan van de toekomst.

Met als doel de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2030 te overtreffen, rekent de uitvoerende macht op een drastische vermindering van het energieverbruik van gebouwen, industrie en de transportsector, met een focus op hernieuwbare energiebronnen.

Om dit te doen, ondertekende de Vlaamse regering de stop van de commercialisering en de installatie van nieuwe stookolieketels vanaf 2021, evenals het einde van de verbinding met het aardgas in de nieuwe woningen.

Vanaf die datum zullen warmtepompen en hun verbinding met herstelnetten de norm zijn, en ze zullen door financiële prikkels gestimuleerd worden.

De installatie van een pelletketel kan ook een interessant alternatief zijn vanwege het hoge rendement, de beperkte koolstofvoetafdruk en het feit dat de buizen en radiatoren compatibel zijn met de installatie van de pelletketel.

Op het niveau van de andere hernieuwbare energiebronnen voorziet de agenda van het energie-klimaatplan in de installatie van 12,6 miljoen zonnepanelen over een periode van tien jaar, ongeveer twee per hoofd van de bevolking.

Met de minste hoeveelheid fossiele brandstoffen en investeer zoveel mogelijk in energie-efficiëntie voor een schoon, duurzaam en koolstofarm Vlaanderen, is het ambitieuze overheidsproject duidelijk in overeenstemming met de maatregelen die nodig zijn om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en het verbeteren van onze kwaliteit van leven in overeenstemming met respect voor ons milieu.

Voor meer informatie over pelletkachels energie en isolatie van uw huis, bekijk de andere artikelen van onze blog:

De 5 soorten pelletkachel

Is de isolatie van de woning een prioriteit?