ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP

Preambule

De algemene voorwaarden zijn die van het bedrijf BIOFIN sprl (BE 0678.745.622) waarvan het hoofdkantoor is gevestigd Avenue Louise 179 in 1050 Brussel. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van producten die op de website voor eindverbruikers te koop aangeboden worden en op de datum van de bestelling. Het wordt aanbevolen dat de klant deze voorwaarden zorgvuldig doorleest alvorens de bestelling in te dienen. De laatstgenoemde kan dan de identiteit van BIOFIN kennen, de manier waarop het bedrijf opererende relaties met haar klanten onderhoudt. BIOFIN behoudt zich het recht voor om deze verkoopvoorwaarden te allen tijde en van tevoren te wijzigen. De nieuwe verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op een aanbod of bestelling die is gemaakt na de inwerkingtreding van een dergelijke wijziging. Door een bestelling op de BIOFIN website te plaatsen, erkent de klant dat hij de voorwaarden heeft gelezen en hij alle clausules heeft geaccepteerd. De algemene verkoopsvoorwaarden hebben in alle omstandigheden voorrang boven die van de klant. Tenzij anders is aangetoond, vormen de gegevens die op deze site zijn opgenomen slechts een bewijs van alle transacties tussen BIOFIN en haar klanten voor verkoop.

PRODUCTEN

De producten die te koop worden aangeboden op deze site zijn als volgt gedefinieerd: Pellets 100% naaldhout, 100% natuurlijk, 6 mm (+/- 1 mm) in diameter, DINplus gecertificeerd, verpakt in 15 kg zakken en overal in België in pallets geleverd. De verkoper garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan het Koninklijk Besluit van 5 april 2011 tot vaststelling van de eisen waaraan moet worden voldaan voor houtpellets bestemd voor het aandrijven van niet-industriële verwarming. De verkoper verklaart dat alle technische kenmerken van de geleverde goederen voldoen aan de eisen van de DINplus-certificering (autorisatie 7A408). Deze parameters zijn gemeten volgens de methoden van norm EN14961-2. De klant moet de geleverde zaken goed bewaren in droge omstandigheden. Deze goederen zijn bestemd voor gebruik in gecertificeerde en geschikte verwarmingssystemen, volgens de instructies van de fabrikant en de geldende nationale voorschriften.

REGISTRATIE VAN DE BESTELLING

Nadat hij zijn bestelling heeft gecontroleerd, vervolledigt de klant zijn persoonlijke gegevens en contactgegevens die nodig zijn voor de follow-up en een goede levering. BIOFIN contacteert dan de klant elektronisch om de door de klant geregistreerde gegevens te valideren. Het geeft hem de mogelijkheid om de gegevens te corrigeren door een email te sturen naar contact@stark-pellets.com of door het pictogram 'neem contact met ons' te selecteren. Eventuele wijzigingen van de gegevens na de bestelling kunnen leiden tot extra kosten.

LEVERING

De producten die op de site zijn gekocht, zijn leverbaar op het leveringsadres aangegeven tijdens de bestelling. Leveringen worden pas gedaan na ontvangst van de betaling van de klant door de verkoper en zijn alleen van maandag tot vrijdag (exclusief vakanties) en tijdens wettelijke werkuren. Als indicatie kan de klant de verkoper informeren over een leveringsvoorkeur. De verkoper gaat akkoord met de afleverdatum die is overeengekomen tussen de partijen en wordt per email bevestigd. Een vertraging in de levering kan niet leiden tot een weigering van goederen, compensatie of oplossing van de bestelling. Leveringen zijn gebaseerd op voorraad, het klaarmaken van de bestelling en het nog beschikbare transport. De klant gaat akkoord om de goederen te ontvangen op de datum die in de bevestigings-e-mail is overeengekomen. De afwezigheid of enige andere onverwachte gebeurtenis die de goede uitvoering van de levering voorkomt, zal resulteren in extra kosten. De klant moet de verkoper informeren over de toegankelijkheid van zijn huis. De aansprakelijkheid van de vervoerder stopt bij de uitladen van de goederen op de stoep voor het huis van de klant. Wanneer de toegang en/ of de uitrusting van het voertuig het toelaat, kan de levering onder de verantwoordelijkheid van de klant plaatsvinden in de grenzen van het interne hek. BIOFIN biedt zijn klanten de keuze tussen verschillende leveringsmethoden: - Express binnen 72 werkuren* met handbediende palletwagen. Voor geasfalteerde en platte weg of opbergplaats. Loslaten op gevoelige grond (tegels kunnen geen last van meer dan 1250 kg ondersteunen). De handbediende palletwagen vereist geen extra kosten - Binnen 7 werkdagen* afhankelijk van hun beschikbaarheid met elektrische palletwagen. Loslaten op een gladde vloer die een gewicht van 2 ton kan ondersteunen (binnenplaats of betonnen garage of asfalt). De elektrische palletwagen genereert een extra kosten van maximaal 15 € per pallet (afnemende prijs 15 € een pallet, 28 € twee pallets, 36 € drie pallets, enz.). - Binnen 7 werkdagen afhankelijk* van hun beschikbaarheid met heftrucks (MOFFETT). Loslaten in een niet-harde, niet-gladde of niet te smalle oprit voor de vrachtwagen (grind, pavéring, gravel). De heftrucks genereren een kost van ongeveer 15 € per pallet (afnemende prijs 15 € per pallet, 28 € twee pallets, 36 € drie pallets, enz.). - Levering van pellets in bulk binnen 15 werkdagen*, afhankelijk van hun beschikbaarheid. Levering door vrachtwagen met blaassysteem uitgerust met een weeg- en een zuigsysteem om te verbinden met de tweede monding van de silo. Deze aflever methode brengt geen extra kosten op.

* Afhankelijk van beschikbaarheid van beschikbare voorraden en transportmiddelen.

OVEREENSTEMMING VAN DE PRODUCTEN

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de conformiteit van de producten en de conditie van hun verpakking na levering te controleren en hun remedie binnen 3 dagen uit te oefenen. In geval van een verslechtering van het product, moet de klant: - dit aankondigen op de leveringsbon van de vervoerder of - een e-mail sturen naar contact@stark-pellets.com of - een aangetekende brief met ontvangstbewijs naar het hoofdkantoor sturen van BIOFIN, Louizalaan 179 - 1050 Brussel. Als u deze procedure niet volgt, kan de koper de verantwoordelijkheid van BIOFIN niet beroepen op schending. De procedure voor schadevergoeding die door de leverancier wordt uitgevoerd, blijft hetzelfde, zelfs als de vervoerder een derde partij is. In geval van niet-naleving of beschadiging van het bestelde product, dient de klant de kwaliteitstekorten te bewijzen met gedateerde foto's. Na onderzoek van de claim en erkenning van het gebrek door BIOFIN, kan de verkoper verdergaan met een wijze van compensatie.

PRIJS

De factuur van de klant gebeurt in euro volgens de aangegeven prijzen op de site en zijn afgesproken in het verkoopcontract. Tenzij anders bepaald door BIOFIN tijdens de validatie van de bestelling, zijn de prijzen inclusief belastingen en verzendkosten inbegrepen, tot een enkele bestemming in België en bepaald op het bestelformulier. Het totale bedrag van de factuur wordt gebaseerd op de hoeveelheid en de prijs bij het bevestigen van de bestelling.

BETALINGSVOORWAARDEN

Al onze facturen kunnen contant betaald worden bij de bestelling, tenzij de verkoper en de koper een andere betalingsmethode uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De koper is niet in aanmerking voor enige aftrek, reservering of korting. In het geval van niet-betaling op de vervaldag, kan er verschuldigd worden geëist van 12% per jaar en een en onherleidbare schadevergoeding van 20% met een minimum van 50 € en zonder voorafgaande kennisgeving. Naast deze kosten en rente, kan het bedrag van onze kostenverslagen worden verhoogd met € 7,50 per postzending, of € 17 voor de verplaatsing van een persoon. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brussel en de Belgische wet bevoegd. Facturen worden beschouwd als geaccepteerd zonder voorbehoud. Enige betwiste factuur die niet binnen de 8 dagen per aangetekende post wordt ontvangen is beschouwd als aanvaard door de klant.

RECHT VAN INTREKKING

De klant heeft het wettelijk recht om binnen 14 dagen na de datum van ontvangst door de klant van het op de site bestelde product terug te trekken. Om dit recht uit te oefenen, moet de klant opzeggen voor de deadline door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te verzenden naar het hoofdkantoor van BIOFIN. De kosten voor het retourneren van goederen worden dan door de klant gedragen. De verkoper stemt ermee in om zo spoedig mogelijk op verzoek van de klant te reageren.

INFORMATIE OP DE WEBSITE

Deze site beoogt de kenmerken van sommige producten die door BIOFIN SPRL worden aangeboden te presenteren. De foto's, illustraties en alle informatie op deze site zijn uitsluitend ter informatie. Ze hebben geen wettelijke waarde en dragen de verantwoordelijkheid van de verkoper niet op. Hun gebruik is informatief, maar ze kunnen technische of typografische fouten bevatten. Alle informatie op deze site is voorbehouden aan de auteur, onder auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Hun voortplanting of gebruik is strikt verboden zonder zijn formeel en schriftelijk akkoord.

JURISDICTION & LITIGATION

Bij gebrek van een minnelijke schikking tussen de partijen, geschillen met betrekking tot de prestatie, de geldigheid, de niet-nakoming, de uitlegging of de beëindiging van het contract dat tussen hen is gesloten, is de enige territoriale bevoegdheid van de jurisdicties van de zetel van BIOFIN, ten tijde van de uitvoering van de actie. Alle contracten tussen BIOFIN en de koper zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Brussel, in het Frans. De verkoper behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren aan een klant waarmee er een lopende rechtszaak aan de gang is.

CASE OF FORCE MAJEURE

De verkoper kan niet aansprakelijk zijn voor gebeurtenissen die hem verhinderen zijn verplichtingen na te komen onder normale omstandigheden of op een andere gebeurtenis die niet onder zijn controle valt. Indien dit termijn langer dan 3 maanden bedraagt, mag de verkoper de verkoop zonder schade opzeggen.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.