"De strijd tegen het broeikaseffect is goed voor de economie" Sinds COP21 wordt deze bewering door veel beleidssectoren en economische sectoren overgenomen.

Maar hoeveel?


Een duidelijk positieve balans

In het rapport "Werkgelegenheid en sociale vraagstukken in de wereld 2018: een groene en banen creërende economie" dat afgelopen mei door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) werd uitgegeven, een grondige studie van de dreigingen en kansen van transitie Employment Fund heeft de creatie van nieuwe banen geraamd op 24 miljoen in 2030.

Terwijl banenverlies in alle sectoren ongeveer 6 miljoen zal bedragen, zullen acties om de opwarming van de aarde te beperken resulteren in het scheppen van voldoende banen om een ​​winst van 18 miljoen banen te schatten.

Deze winsten zullen vrijwel alle regio's van de wereld treffen, met de creatie van drie miljoen banen in Noord- en Zuid-Amerika, veertien miljoen in Azië en twaalf miljoen in Europa.

Afrika en het Midden-Oosten blijven achter

Helaas geeft het rapport aan dat het Midden-Oosten en Afrika, vanwege hun sterke afhankelijkheid van respectievelijk fossiele brandstoffen en mijnbouw, schade zullen ondervinden van deze energietransitie.

Van de 163 bestudeerde economische sectoren zijn er slechts veertien getroffen door banenverlies van meer dan tienduizend wereldwijd. Onder hen zullen oliewinning en raffinage verliezen van meer dan een miljoen opleveren. Dit pessimistische scenario is echter niet onvermijdelijk, omdat sommige regeringen van de betrokken staten zich al begonnen aan te passen door het klimaatprobleem bovenaan hun prioriteitenlijst te plaatsen en niet van plan zijn achterop te blijven lopen.

Veelbelovende sectoren

Wat betreft de elektriciteitssector, berekent het VN-bureau dat de creatie van 2,5 miljoen banen in hernieuwbare energie het verlies van 400.000 banen gerelateerd aan de productie van fossiele brandstoffen grotendeels zal compenseren.

Daarnaast zullen circulaire economie activiteiten (recycling, sorteren, reparatie, verhuur en hergebruik van goederen) zes miljoen banen opleveren.

De opkomst van biologische landbouw en natuurbehoud maakt het ook mogelijk meer mensen aan te nemen en de sector op een duurzame manier te ontwikkelen.

Goed nieuws voor onze planeet en haar inwoners!

Vond je dit artikel leuk? Bekijk onze blog voor meer nieuws over hernieuwbare energieën:

Het einde van een tijdperk: Vlaanderen tekent het einde van olie gestookte ketels en aardgas voor de horizon van 2021