Wat betekenen de PEFC- en FSC-labels ?

Consumenten maken zich in toenemende mate zorgen over ontbossing, wat tot wantrouwen ten aanzien van houtaankopen heeft geleid.

In de afgelopen jaren hebben we de ontwikkeling van vele certificeringen gezien voor de consument dat hun producten zijn afkomstig uit bossen onder bepaalde criteria onderhouden en geen gevallen van ongecontroleerde ontbossing te laten zien.

De twee globale labels die bosbeheer aan specifieke eisen en duurzaamheid vereisen zijn de organisaties PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) en FSC (Forest Stewardship Council).

Deze organisaties zijn bedoeld om de wil van bosproducenten te illustreren om in de loop van de tijd te evolueren naar een duurzaam beheer van het bos.

Uiteraard moeten leden-producenten zich onderwerpen aan een externe, onafhankelijke audit die het hele proces en de uitgevoerde taken certificeert.

De werking van de PEFC-certificering


Onafhankelijke certificatie-instellingen beheren boscontroles (duurzaam sitebeheer) en bedrijven die hout verwerken (voorraad, verwerking, transport en verkoop). Ze distribueren certificaten op beide niveaus:

Het bosbeheercertificaat:

Boseigenaars die willen zorgen voor duurzaam beheer van de site volgens strikte regels op basis van een Charter dat om de vijf jaar wordt herzien. Er worden regelmatig controles uitgevoerd om na te gaan of de PEFC-principes worden nageleefd.


Het chain of custody-certificaat:


Tijdens het houtbehandelingsproces moet elk bedrijf dit certificaat hebben zodat het hout of papier op de markt kan worden gebracht onder het PEFC-label. Een onafhankelijke certificeringsinstelling bezoekt het bedrijf elk jaar om te zorgen voor een correcte follow-up van de procedures. Als alle schakels in de controleketen gecertificeerd zijn, heeft de eindconsument de garantie dat het product van duurzame oorsprong is.


De werking van de FSC-certificering

Het bosbeheercertificaat:


Een certificeringsinstelling beoordeelt de ecologische, sociale en economische impact van bosbeheer. Afhankelijk van het aantal en het belang van ontdekte gevallen van niet-naleving, wordt een certificaat afgegeven. Het is vijf jaar geldig en onderworpen aan jaarlijkse audits.Het chain of custody-certificaat:


De productielijn moet voldoen aan 
bepaalde essentiële normen, zoals: bewijs dat de grondstoffen illegaal zijn uitgepakt, in strijd is met de burgerrechten, of op een manier die het milieu of de mensen om bedreigt. Gecontroleerd hout is mogelijk ook niet afkomstig van bossen die zijn omgezet in plantages of niet-bosgebruik, of van bossen met genetisch gemodificeerde bomen.


Zero-Ontbossing:


FSC is een instrument dat zich bij de werking van bosbouw die minimale negatieve impact en de kwaliteit en dichtheid van de bossen behouden hun afbraak voorkomen bewezen.


Klik hier voor meer informatie over het PEFC-label en het FSC-label.

Vond u dit artikel leuk? 
Bekijk de andere artikelen van onze blog:

Comments (0)

No comments at this moment

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.