Trump stapt uit het akkoord van Parijs, zonder gevolgen?

De Amerikaanse president, Donald Trump, heeft de klimaatovereenkomst in Parijs (COP-21) verlaten.

Deze beslissing kan catastrofale gevolgen hebben voor de Amerikaanse pelletindustrie.

De president lijkt de Europese richtlijn inzake hernieuwbare energie niet te hebben gezien (RED II), waarvan artikel 26.6 bepaalt dat houtbiobrandstoffen alleen kunnen worden verkregen uit landen die de Overeenkomst van Parijs hebben geratificeerd.

Als gevolg hiervan kan de beslissing nadelig zijn voor Amerikaanse producenten die grote pellets leveren aan het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Denemarken.

De gevolgen van het besluit van president Trump zouden daarom gunstig zijn voor Noord-Europa, Brazilië en Rusland.

Op korte termijn zullen de prijzen voor houtpellets waarschijnlijk stijgen en veel Europese landen zijn op zoek naar alternatieven om hun Amerikaanse leveranciers te vervangen.

RED II moet in de komende maanden door de Europese Commissie worden goedgekeurd.

Zijn goedkeuring lijkt al geaccepteerd, als een krachtig antwoord op het besluit van president Trump om de overeenkomst van Parijs te verlaten.

De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (BREXIT) zou de Verenigde Staten mogelijk enige verlichting kunnen bieden, maar het is mogelijk dat de Britten ook soortgelijke eisen stellen.

Comments (0)

No comments at this moment

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.