De verschillende biomassa-energiepremies in België

De verschillende biomassa-energiepremies in België

In Vlaanderen

In Vlaanderen worden premies toegepast voor de renovatie of installatie van een nieuw hoogrendement CV-systeem. Het gaat hierbij over pelletketels, die utermate efficiënt zijn, voor een gebruik bedoeld om alle ruimtes van het huis via radiatoren te verwarmeren. Sommige Vlaamse gemeenten bieden ook "extra" bonussen aan hun burgers. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale overheid.

Wat is het premiebedrag?

Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u 20 tot 30% van de rekening voor de ketelinstallatie. Hiervoor moet u minstens 2.500 € (exclusief btw) hebben geïnvesteerd in het werk van uw centrale verwarmingssysteem. Het bedrag van de steun is echter beperkt tot een maximum van EUR 7.500.

Onder welke voorwaarden?

 • Sinds 2018, het jaarlijkse inkomen begunstigden mag niet hoger zijn dan 61 270 euro voor gehuwden, samenwonende of alleenstaande mensen met afhankelijke (een stijging van EUR 3440 per afhankelijk). Voor alleenstaanden zonder personen ten laste bedraagt ​​deze inkomensgrens 42.890 EUR.
 • Als bonuskandidaat kunt u geen andere eigenschap bezitten.
 • Voor ketels die na 2015 zijn gebouwd, is het Europese A- of B-label verplicht.
 • De bonus is alleen geldig voor huizen, gebouwen en appartementen. Dit zijn huizen en studentenkamers. Op het moment van uw aanvraag moet u gevestigd zijn op het adres van de woning in kwestie.
 • De woning moet minimaal 30 jaar bestaan ​​en zich in het Vlaamse Gewest bevinden.
 • De bedragen die worden uitgegeven mag niet meer dan twee jaar anciënniteit (dit geldt voor de rekeningen van de aannemer en de aanschaf van apparatuur), en de totale factuur moet minstens 2.500 euro gelden.

Welke procedure moet worden gevolgd?

De vraag naar subsidies kunnen worden aangevraagd na het begin van het werk, online via wonenvlaanderen.be of per post. U ontvangt dan binnen 30 werkdagen een ontvangstbevestiging. Als uw aanvraag volledig is, wordt binnen acht maanden een beslissing genomen. Als het positief is, wordt de bonus binnen 12 maanden na aanmelding op uw account gestort.

Voor meer informatie, ga naar het Vlaamse Gewest website. 

In Brussel

In Brussel bestaan nu bonussen voor verschillende warmtebronnen zoals warmtepompen, zonneboilers, condensatieketels, convectoren efficiënte gas ... waarvan de bedragen verschillen naar gelang van het inkomen van de kandidaat voor de premie.

Voorlopig biedt het Brussels Gewest geen premie voor biomassaketels.

Voor meer informatie over de verschillende bonussen om de energie aangeboden in het Brussels Gewest, klik hier.

In Wallonië

Sinds 1 maart 2018 een nieuwe reeks van energie-premies worden aangeboden aan Waalse huishoudens die uit te voeren werk om hun huizen te besparen. Van deze verschillende premies is de installatie van een biomassaketel onderworpen aan subsidies van het Waalse Gewest.

Wat is een biomassa-ketel?

Biomassa kan worden gedefinieerd als alle organische materialen die we als alternatieve energiebron kan gebruiken om fossiele brandstoffen zoals olie, om onze huizen te verwarmen. De term "biomassa" omvat een groot aantal verschillende materialen, waaronder er hout en houtafval, gebruikt om hout pellets of pellets te vervaardigen.

Wat is het premiebedrag?

Het Waalse Gewest, geeft voor dit soort werk een bonus ten belope van 70% van het maximale bedrag van de factuur voor de installatie van uw verwarmingsketel op biomassa (inclusief BTW) of € 1.750 maximale bedrag besteed aan het werk.

Wat zijn de voorwaarden om toegang te krijgen tot de premie?

Elke kandidaat voor de bonus moet de volgende criteria hebben:

 • Om ouder te zijn dan 18 en om een ​​natuurlijk persoon te zijn met domicilie in het Waals Gewest
 • Eigendom bezitten van de betreffende woning
 • Uw huishouden moet een belastbaar inkomen hebben van minder dan of gelijk aan € 93.000
 • Uw woning moet ten minste 20 jaar geleden een eerste beroep hebben gehad. Dit betekent dat deze bonus alleen van toepassing is op de renovatie van de behuizing en niet op de installatie in een nieuw gebouw.
 • De ketel moet zelf worden geladen: handmatige pelletkachels worden niet beïnvloed.
 • De pelletketel moet aan bepaalde technische normen voldoen. Zie de lijst met ketels die in aanmerking komen voor de bonus voor meer informatie.
 • Het werk moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd installateur.

Welke procedure moet worden gevolgd?

Een waarschuwing moet eerst worden geïntroduceerd in de vroege werken, en zal een bevestiging van de administratie. Dan, binnen 4 maanden na de eindafrekening, een verzoek moet worden gericht , ingevuld en ondertekend, het ministerie van Energie en Duurzaam Bouwen.

Voor meer informatie, ga naar het Waals Gewest website.

Vond u dit artikel leuk en wil u meer weten over het verwarmen van hernieuwbare energie of de isolatie van je huis?

Bekijk de andere artikelen van onze blog!

Comments (0)

No comments at this moment

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.